Wat vinden we belangrijk?

EDP maakt van bij aanvang duidelijke afspraken met leerlingen. Daarbij worden een aantal waarden in de verf gezet. 

 

Respect

Respect en begrip voor elkaars behoeften, gevoelens, gedachtengoed.

Actieve luisterende houding aannemen in een open geest met een verbindende dialoog als doel.

Ontwikkeling van empathie, tolerantie en mededogen.

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen woorden en handelingen. 

Met een open geest de wereld kritisch onderzoeken.

Nadenken alvorens te handelen.

Weloverwogen en doelbewuste keuzes maken.

Bewustzijn ontwikkelen inzake geschiedenis, maatschappij, milieu, ...

 

Betrokkenheid

Vaardigheden ontwikkelen om als individu optimaal in groep te kunnen samenwerken.

Zorg dragen voor de mensen op school en daarbuiten.

Bijstand leveren aan wie in moeilijkheden zit.

Doelen samen formuleren en nastreven.

Actieve betrokkenheid in de kleine en de grote wereld.

 

Zelfstandigheid

Moreel onderbouwde keuzes maken op basis van een kritisch opgebouwde moraal.

Goed onderbouwde meningen ontwikkelen en die permanent toetsen en heroverwegen.

Zelfbewustzijn en zelfreflectie ontwikkelen.

Sociale, mentale, verbale en intellectuele weerbaarheid ontwikkelen.

Eigenaarschap van leerproces en leertraject ontwikkelen.


EDP een ruime kijk op de wereld