Visie

 

‘ Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de vraag? ’

 

We leven vandaag in een wereld die fundamenteel verschilt van deze van 30 jaar geleden en constant in beweging is. Wie zijn de jongeren die straks studeren in de klassen van ons secundair onderwijs? Hoe zien zij de toekomst?

Zij, onze leerlingen, hebben de voorbije twaalf jaar een parcours bewandeld, voorzien van de extra dimensie van de virtuele wereld en digitalisering van onze maatschappij.

Wij, het team van Erasmus De Pinte (EDP), gaan de uitdaging aan om ons aan te passen aan die steeds evoluerende wereld.

Wij vinden aansluiting bij de ‘jongeren van de 21ste eeuw’, die aan ons toevertrouwd worden en spelen in op de vragen en noden van onze samenleving.

Als school zetten wij in op permanente verandering, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde nieuwe inzichten.

Het team van EDP engageert zich op die manier om eigentijds onderwijs aan te bieden dat meer is dan transfereren van vakgebonden kennis en vaardigheden.

 

Ons pedagogisch project combineert de waarden van het GO! met een mature visie op onderwijs en educatie.

In het onderwijslandschap heeft EDP de voorbije jaren een stevige plaats verworven als de school die net iets verder gaat. Een school die warm probeert te zijn in een afkoelende wereld. Een school waar het goed toeven is.

 

Bedankt dat je voor Erasmus De Pinte kiest!

Het schoolteam en directie

 

EDP jouw keuze!

Meer info over het pedagogisch project van het GO!:

GO