Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daarin zijn de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd.

Als ouder of als meerderjarige leerling onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je niet inschrijven in een school.

pdf bestandSchoolreglement 2021-22.pdf (562 kB)

schoolreglement