Profiel EDP-leerling

Redelijk eigen-wijs

Een EDP-leerling

 • is zelfstandig
 • is zelfbewust en kan zichzelf in vraag stellen
 • is kritisch
 • is creatief en bewust van eigen talenten
 • is sociaal en respectvol
 • is vaardig om de ander verbindend te benaderen en de dialoog op te zoeken.
 • kan syntheses maken: distilleert de essentie uit een veelheid aan informatie
 • onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • raadpleegt bronnen en analyseert kritisch
 • beschikt over probleemoplossende vaardigheden
 • staat op betrokken manier midden in de samenleving
 • heeft oog voor de omgeving en voor de wereld
 • neemt initiatief en is ondernemend
 • zoekt nieuwe uitdagingen en is innovatief
 • weet doelbewust welke wegen te bewandelen en is inventief

 

EDP laat elke leerling gedurende zes jaar actief deelnemen aan levensechte situaties. Er wordt een beroep gedaan op 

 • Zelfstandigheid
 • Creativiteit
 • Kennis
 • Taal- en communicatievaardigheden
 • Technologische en sociale vaardigheden
 • Samenwerking en solidariteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Oplossingsgerichtheid 
 • Kritisch denken en handelen
 • Tolerantie en breeddenkendheid

 

Op EDP worden leerlingen elke dag uitgedaagd om tijdens hun leertraject deel te nemen aan doelgerichte verruimende activiteiten.

 • olympiadeschool natuurwetenschappen
 • taal- en poëziedagen en de Internationale Talendag
 • creativiteitsmarathon 
 • olympiade filosofie en inleefdagen
 • maatschappelijke - en klimaatdebatten
 • Erasmus+

 

EDP met beide voeten in het leven