Nieuwbouw

In twintig jaar tijd is het leerlingenaantal op EDP ongeveer vertienvoudigd. Om deze explosieve groei op te vangen, was er nood aan een nieuw schoolgebouw. In 2017 werd het definitieve ontwerp door Van Wassenhove Architecten uitgetekend. In maart 2020 zijn de afbraak- en funderingswerken gestart en in juni werd uiteindelijk de symbolische eerste steen gelegd. 

In totaal komen er twaalf nieuwe klaslokalen bij, waaronder een technieklokaal, twee laboratoria en open ruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Verder krijgt het gebouw een lift, een uitbreiding van het huidig sanitair blok, een traphal en een polyvalente ruimte. Deze zaal zal onder andere voor lezingen gebruikt worden en ook andere verenigingen zoals de muziekschool kunnen er terecht.

 

Je kan de vorderingen van de werken volgen op onze Facebookpagina.

Toegankelijkheid van de school tijdens de werken

Vanaf februari 2020 zijn de werken voor de nieuwbouw van Erasmus De Pinte gestart. Omdat veiligheid primeert, werden in samenspraak met het College De Pinte, de directies en de bouwfirma, een aantal maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Deze maatregelen hebben vooral implicaties op de ‘leerlingenstromen’ en parkeermogelijkheden.

We geven alvast kort een aantal actiepunten mee. Uiteraard mag je ons ook steeds contacteren bij vragen tijdens de werken.
 

•    Ingang Polderdreef (via pad) – Parking niet beschikbaar
•    Ingang Kasteellaan – naast werfingang (trage weg)
      Er zal een duidelijke scheiding zijn tussen voetgangers, fietsers en werfverkeer.
•    Parking: Sportwegel

parking 2
parking 1