Middagpasje

Leerlingen die thuis lunchen, krijgen een middagpasje waarmee ze de school tijdens de middagpauze kunnen verlaten (enkel mits schriftelijke toestemming van ouders).

Vanaf de derde graad kunnen de leerlingen, mits toestemming van de ouders, de school verlaten tijdens de middagpauze.