Leren

We leven in een wereld die fundamenteel anders is dan 30 jaar geleden. De complexiteit neemt onafwendbaar toe. De jongeren die straks de burgers van morgen zijn, zullen daarom waarschijnlijk heel wat meer vaardigheden en kennis nodig hebben dan voor vorige generaties het geval was. En niet alleen in hun professioneel leven. Een betekenisvol en harmonisch leven leiden in de 21ste eeuw vereist solide grondvesten. 


Wij staan als school dus voor de immense uitdaging om jonge mensen op te leiden voor die steeds sneller veranderende wereld. Meer nog, het is onze paradoxale opdracht om hen klaar te stomen, onder andere voor jobs die vandaag nog niet eens bestaan met onderwijsmethodes die op het moment dat ze hun beroepsleven aanvatten, waarschijnlijk niet meer van toepassing zullen zijn.

Een jongere die nu aan het middelbaar begint, zal bij benadering tien jaar later klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De toekomstkansen van die afgestudeerden zullen bepaald worden door de mate waarin ons onderwijs in staat is om hun talenten stapsgewijs en in toenemende mate te helpen ontwikkelen. 


Met die uitgangspunten zijn we op Erasmus De Pinte een aantal jaar geleden aan de slag gegaan om na te denken over hoe we in het kwaliteitsonderwijs dat we aanbieden, nu al kunnen anticiperen op de noden van die toekomstige maatschappij. Het doel is de jongeren die bij ons schoollopen een voorsprong te geven en hen te coachen in de noodzakelijke wendbaarheid die ze in hun latere beroepsleven in toenemende mate zullen nodig hebben. We willen hen inspireren om op die manier tot de ondernemers van hun eigen leven uit te groeien.

EDP stelt zich daarom als doel een context te creëren waarin de jongeren geïnspireerd worden om de geboden leer- en groeikansen optimaal te benutten.
Bij EDP zijn we ons ervan bewust dat er om toekomstgericht onderwijs te garanderen, veel meer nodig is dan het invoeren van een aantal iPads of Chromebooks. Als school anticiperen we daarom op de uitdagingen door onze onderwijsmethodes permanent kritisch in vraag te stellen en aan te passen aan nieuwe inzichten en realiteiten. Ons team evolueert daarom van kennisoverbrenger naar leerbegeleider op maat die uitdagende en remediërende leercontexten creëert. 

Ons pedagogisch project combineert deze vernieuwende visie op onderwijs met de waarden van het GO! 
In het onderwijslandschap heeft EDP de voorbije jaren een stevige plaats verworven als de school die net iets verder gaat. Een school die warm probeert te zijn in een afkoelende wereld. Een school waar het goed toeven is.